KOMÁROMI ÉS KÖRMENDI ÜGYVÉDI IRODA
KOMÁROMI ÉS KÖRMENDI ÜGYVÉDI IRODA
   

Magunkról

A Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda 2006-ban alakult, elsősorban gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvédi iroda. Az iroda profiljába tartozóan a gazdasági ügyeken belül elsősorban a következő jogterületeken, valamint a hozzájuk tartozó eljárásokban nyújt segítséget ügyfeleinek (tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet):

  • adójog, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviselet, jogorvoslati eljárások, illetve bíróság előtti felülvizsgálati eljárás során történő képviselet,
  • társadalombiztosítási jog, a társadalombiztosítási szervek előtti képviselet,
  • kereskedelmi jog, szerződések szerkesztése és felülvizsgálata, a szerződésekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon történő segítségnyújtás, követeléskezelés,
  • társasági jog, cégbejegyzési és -változásbejegyzési eljárás, felszámolási és végelszámolási eljárás során történő képviselet, okiratszerkesztés,
  • ingatlanjog, ingatlan-nyilvántartási és építéshatósági eljárások, társasházak alapítása és módosítása,
  • munkajog, munkaszerződések és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb okiratok szerkesztése, munkavédelemmel kapcsolatos előírások érvényesítésében történő közreműködés,
  • szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogterületek (szoftverjog, szerzői jog, védjegyjog, know-how), védjegylajstromozási eljárás, az Artisjus előtti képviselet, a szerzői művekre vonatkozó kiadási és felhasználási szerződések szerkesztése és felülvizsgálata,
  • büntetőjog, sértetti képviselet elsősorban vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények esetén,
  • öröklési jog, végrendelet-szerkesztés, tartási és öröklési szerződések szerkesztése, örökösi és hitelezői képviselet a hagyatéki eljárás során,
  • egyéb közigazgatási eljárásokban történő képviselet (idegenrendészeti eljárás, a Közbeszerzések Tanácsa előtti képviselet).

Valamennyi fenti jogterülettel kapcsolatos jogvita esetén ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét úgy a rendes, mint az eseti vagy állandó választott bíróságok előtt.

Az iroda számos állandó külföldi ügyfélnek nyújt segítséget állandó megbízás keretein belül, illetve hazai ügyfeleinek is segítséget nyújt nemzetközi vonatkozású jogi problémák esetén. E megbízások ellátása során, a tárgyalásokon történő képviselet alatt, illetve a vonatkozó okiratszerkesztés, levelezés kapcsán az iroda tagjai, munkatársai, valamint az irodával folyamatos megbízásban álló szakfordítók angol, német és olasz nyelven állnak az iroda ügyfelei rendelkezésére.

Az ügyvédi iroda partneri kapcsolatot tart fenn más külföldi ügyvédi irodákkal.

Munkatársak

Dr. Komáromi Ádám

Dr. Komáromi Ádám

ügyvéd
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jog- tudományi Karán végzett 2002-ben. Főbb szakterületei: adójog, nemzetközi adózás, társadalombiztosítási jog, kereskedelmi jog, közigazgatási jog.
Dr. Körmendi Csaba Tamás

Dr. Körmendi Csaba Tamás

ügyvéd
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2000-ben. Főbb szakterületei: kereskedelmi jog, társasági jog, ingatlanjog, munkajog, közbeszerzésekkel kapcsolatos eljárások, szerzői jog, szoftverjog, iparjogvédelem.
Dr. Weisz Brigitta

Dr. Weisz Brigitta

ügyvéd
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán végzett 2003-ban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2008 májusától ellenőrzési szakterületen, 2010 szeptemberétől a másodfokú adó- hatóságon jogászként, 2013 júniusától 2014 májusáig ellenőrzési szakterületen osztályvezetőként szerzett tapasztalatot az adó- ellenőrzés, első-és másodfokú hatósági eljárás, valamint az adó- hatósági határozatok bírósági felülvizsgálata körében. Főbb szakterületei: adójog, közigazgatási jog.

Partnereink

Northcote Lawyers Law Office of Kurt S Hiberth IOANNOU LLC Law Firm

Kapcsolat

1088 Budapest, Baross u. 10. fszt. 3.

Tel.: +36.1.411.1660
Fax.: +36.1.411.1661
OFFICE[kukac]KOMAROMIKORMENDI.HU

Parkolás a közeli Pollack Garázsban

A PMT Mélygarázs bejárata megközelíthető a Múzeum utca felől, a kihajtás pedig a Bródy Sándor utca irányába lehetséges.

Ezt a honlapot a Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt az alábbi honlapon találhatók: www.magyarugyvedikamara.hu